Kampen mot monstret

Om min väg för att blir frisk och fri från hetsätningsstörningen och de destruktiva tankarna kring mat och ätande som sjukdomen för med sig.

Vad är hetsätningsstörning?

Inom psykiatrin används diagnosmanualen DSM som står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental  Disorders, den senaste upplagen är den femte som publicerades i maj 2013 (sedan november 2014 finns den även på svenska). I DSM-V får hetsätning en egen grupp. Tidigare klassades alla avvikande beteenden gällande mat som inte var Anorexi eller Bulimi som ätstörning UNS (utan närmare specifikation) och där ingick även hetsätningsstörning. Diagnosmanualen använder man för att kliniskt diagnostisera psykiatriska tillstånd/sjukdomar och syndromer. DSM används som grund för diagnostisering även i Sverige och kompletteras tillsammans med ICD-10, ytterligare manual.

Diagnostiska kriterier för hetsätningsstörning enligt DSM-V är följande:

A. Återkommande episoder av hetsätning. En hetsätningsepisod karakteriseras av följande två beskrivningar:

(1) personen äter under en avgränsad tid (t.e,x inom två timmar) en väsentligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständigheter.

(2) personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t.e.x en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man äter).

B. Hetsätningsepisoden är associerad med tre (eller fler) av följande:

(1) äta mycket snabbare än normalt

(2) äta till man känner sig obehagligt mätt

(3) äta stora mängder mat när man inte känner sig fysiskt hungrig

(4) äta i ensamhet därför att man skäms för hur mycket man äter

(5) känna sig äcklig eller känna sig nere, känna mycket skuld efter överätning

C. Klart bekymmer eller upplevelsen av att vara olycklig p.g.a hetsätning.

D. Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst 2 dagar i veckan under sex månader.

E. Hetsätningen är inte relaterad till regelbunden användning av olämpliga kompensatoriska beteenden (t.ex. självframkallad kräkning, fasta, överdriven motion) och inträffar inte heller enbart under förloppet av anorexia nervosa eller bulimia nervosa.

Annonser

Ange din e-postadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 17 andra följare

Follow Kampen mot monstret on WordPress.com

Arkiv

Kategorier

Kontakt:

kampenmotmonstret@gmail.com
%d bloggare gillar detta: